Logo PhamLand
Điều Khoản Sử Dụng

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 

Chào mừng và cảm ơn bạn đã quan tâm đến PhamLand, được điều hành bởi Công ty TNHH Bất động sản PhamLand bằng cách nhấp vào nút đăng ký hoặc nút gửi tài khoản mới hoặc bằng cách sử dụng các trang web, mạng, ứng dụng di động hoặc các dịch vụ khác do PhamLand cung cấp (gọi chung là Dịch vụ, hoặc truy cập bất kỳ nội dung nào do PHAMLAND cung cấp thông qua Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây, như được cập nhật theo thời gian (Điều khoản sử dụng tạm thời).

Đủ điều kiện

Trang web PHAMLAND, Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ .Bất kỳ ai dưới 18 tuổi truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ đều bị cấm. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ mà bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Cấm sử dụng! CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG:

Sử dụng thông tin do PHAMLAND cung cấp thông qua Dịch vụ để đưa ra mọi quyết định liên quan đến khoản vay; sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập, tạo các tác phẩm phái sinh từ, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần nào của Dịch vụ, trừ khi được cho phép rõ ràng theo Điều khoản sử dụng này;
cung cấp / đăng / ủy quyền một liên kết đến bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở trang hồ sơ đại lý) từ trang web của bên thứ ba không phải là trang web liên quan đến bất động sản được sở hữu hoặc vận hành bởi một chuyên gia hoặc tổ chức cho vay bất động sản ; xóa hoặc sửa đổi bất kỳ bản quyền hoặc thông báo sở hữu trí tuệ nào khác xuất hiện trong Dịch vụ; sử dụng Dịch vụ để bán lại, phòng dịch vụ, chia sẻ thời gian hoặc các mục đích tương tự khác; sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc gây hại cho THUÊ, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp hoặc bất kỳ người dùng nào khác; phân phối hoặc gửi thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc liên lạc tương tự thông qua Dịch vụ; mạo danh người khác hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với người hoặc tổ chức khác; sao chép, hiển thị công khai hoặc có thể truy cập trên hoặc thông qua bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ nào khác về bất kỳ đánh giá, xếp hạng và / hoặc thông tin hồ sơ nào về bất động sản, cho vay hoặc các chuyên gia khác, hình ảnh cơ bản hoặc thông tin về danh sách bất động sản hoặc dữ liệu hoặc nội dung khác có sẵn thông qua Dịch vụ, trừ khi được PHAMLAND cho phép rõ ràng đối với một phần cụ thể của Dịch vụ; tải dữ liệu không hợp lệ, vi rút, sâu hoặc các tác nhân phần mềm khác lên Dịch vụ; can thiệp hoặc làm tổn hại đến tính toàn vẹn hoặc bảo mật hệ thống của Dịch vụ hoặc bỏ qua mọi biện pháp PHAMLAND có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ; thực hiện các truy vấn tự động (bao gồm quét màn hình và cơ sở dữ liệu, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập dữ liệu, bỏ qua các hình ảnh xác thực hoặc bất kỳ hoạt động tự động nào khác với mục đích lấy thông tin từ Dịch vụ) trên Dịch vụ; sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của PhamLand như một phần của tên hiển thị hoặc địa chỉ email của bạn trên Dịch vụ; hoặc cố gắng, hoặc cho phép hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào, thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Sử dụng nội dung

Theo các hạn chế được quy định trong các Điều khoản sử dụng này, bạn chỉ có thể sao chép thông tin từ Dịch vụ khi cần thiết cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc Pro Use để xem, lưu, in, fax và / hoặc e-mail thông tin đó, ví dụ như thị trường bất động sản phân tích. Bạn có thể hiển thị và phân phối các tác phẩm phái sinh của Dữ liệu tổng hợp (ví dụ: trong biểu đồ), miễn là PHAMLAND được trích dẫn làm nguồn trên mỗi trang nơi Dữ liệu tổng hợp được hiển thị, bao gồm cả Dữ liệu được cung cấp bởi PhamLand hoặc ngôn ngữ tương tự. Các trích dẫn này có thể không bao gồm logo PHAMLAND mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PHAMLAND hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ nào giữa bạn và PHAMLAND ngoài PHAMLAND là một nguồn của Dữ liệu Tổng hợp.

khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào, thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Liên kết

Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng PHAMLAND không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về: (i) tính khả dụng hoặc chính xác của các trang web hoặc tài nguyên đó; hoặc (ii) nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào bởi THUÊ LẠI của các trang web hoặc tài nguyên đó hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy hoặc Nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

Một số phần của nền tảng PHAMLAND triển khai các dịch vụ bản đồ Google Maps / Earth, bao gồm (các) API Google Maps. Việc bạn sử dụng Google Maps / Earth phải tuân theo các điều khoản sử dụng của Google .

Thông báo về quyền sở hữu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và bất kỳ chỉ định độc quyền nào khác của PHAMLAND được sử dụng ở đây là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của PHAMLAND. Bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và bất kỳ chỉ định độc quyền nào khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các bên tương ứng.

Phản hồi

Nếu bạn chọn cung cấp đầu vào và các đề xuất liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ Tài liệu cho thuê nhà (Phản hồi nào), thì bạn sẽ cấp cho Rentapemony một quyền sử dụng không giới hạn, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, không phải trả tiền Phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cải thiện Dịch vụ hoặc tạo các sản phẩm và dịch vụ khác.

Chính sách bản quyền

PHAMLAND tôn trọng luật bản quyền và hy vọng người dùng của mình cũng làm như vậy. Chính sách của PHAMLAND là chấm dứt trong các trường hợp thích hợp Tài khoản PHAMLAND của Thành viên hoặc chủ tài khoản khác liên tục vi phạm hoặc được cho là vi phạm quyền của chủ sở hữu bản quyền. Vui lòng xem Chính sách bản quyền của PHAMLAND tại Chính sách bảo mật , để biết thêm thông tin.

Chung

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam, mà không có hiệu lực đối với xung đột của các quy định pháp luật. Bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân và độc quyền trong thành phố cho bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại và hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ và / hoặc các Điều khoản sử dụng này . PHAMLAND vận hành Dịch vụ từ các văn phòng của mình tại Việt Nam và chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác.

Thông tin liên hệ và tiết lộ giấy phép

Thông tin liên lạc và tiết lộ giấy phép. Các dịch vụ được cung cấp bởi PHAMLAND. và các chi nhánh của nó, tọa lạc tại số 40 Trần Lựu, An Phú, Quận 2, Tp.HCM. Bạn có thể liên hệ với PHAMLAND bằng cách gửi thư từ tới địa chỉ đó hoặc gửi email tới phamland.com@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Đừng bỏ lỡ thông tin !
Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.


    Dự Án Đã Xem
    DMCA.com Protection Status